Pomorskie Badanie Przestępczości

Szanowni Państwo! Poniższy kwestionariusz ankiety został stworzony na potrzeby Koncepcji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w ramach stworzenia "Pomorskiego Badania Przestępczości". Ankieta jest anonimowa, a udzielenie odpowiedzi na zawarte w niej pytania pozwoli na zdiagnozowanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu człuchowskiego oraz ocenę skuteczności pracy Policji. Uzyskane wyniki zostaną naniesione na jeden z obszarów map zagrożenia województwa pomorskiego.

 1. Czy Policja w walce z przestępczością w Pana/i okolicy jest?*

  bardzo skuteczna

  raczej skuteczna

  raczej nieskuteczna

  bardzo nieskuteczna

 2. Proszę powiedzieć, jak ocenia Pan/i pracę policjantów pełniących służbę w okolicy Pana/i miejsca zamieszkania?*

  dobrze

  źle

  trudno powiedzieć

 3. Jak często widuje Pan/i piesze lub zmotoryzowane patrole Policji w pobliżu swego miejsca zamieszkania?*

  codziennie

  co najmniej kilka razy w tygodniu

  co najmniej raz w tygodniu

  co najmniej raz w miesiącu

  wcale

  trudno powiedzieć

 4. Czy czuje się Pan/i bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku?*

  bezpicznie

  niebezpiecznie

  trudno powiedzieć

Starostwo Powiatowe w Człuchowie